top of page
STM-20.jpg

વિદ્યાર્થી પ્રીમિયમ

"વિદ્યાર્થી પ્રીમિયમ એ તમામ ક્ષમતાઓથી વંચિત વિદ્યાર્થીઓની પ્રાપ્તિને વધારવા અને તેમના અને તેમના સાથીદારો વચ્ચેના અંતરને બંધ કરવા માટે ઇંગ્લેન્ડમાં જાહેર ભંડોળવાળી શાળાઓ માટે વધારાનું ભંડોળ છે."

DfE 2015

અમે અમારા વિદ્યાર્થી પ્રીમિયમ ફાળવણીનો ઉપયોગ એવા વિદ્યાર્થીઓને લાભ આપવા માટે રચાયેલ હેતુઓની શ્રેણી માટે કરીએ છીએ જેઓ કૌટુંબિક સંજોગોને કારણે ગેરલાભમાં હોવાનું માનવામાં આવે છે. 

અમે વધારાના ભંડોળનો ઉપયોગ સ્ટાફના સભ્યોને રોજગારી આપવા અને તાલીમ આપવા માટે વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણને સમર્થન આપવા અને વધારાના સંસાધનો ખરીદવા માટે કરીએ છીએ, ખાસ કરીને અંગ્રેજી અને ગણિત જેવા મુખ્ય વિષયોને સમર્થન આપતા. જેમ કે અભ્યાસેતર ક્લબ, પ્રવાસો અને રહેણાંક મુલાકાતો.

સંગીત ટ્યુશનને સમર્થન આપવા અને અમારા વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉન્નત સાંસ્કૃતિક અનુભવો પ્રદાન કરવા માટે ભંડોળ પણ ઉપલબ્ધ છે.

શાળા સાથે સંકળાયેલા નાણાકીય ખર્ચ વિશે કોઈપણ ચિંતા ધરાવતા માતાપિતા અને સંભાળ રાખનારાઓને વડા અથવા નાયબ મુખ્ય શિક્ષક સાથે વિશ્વાસમાં વાત કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.

મુખ્ય તથ્યો

 • સેન્ટ માઇકલ્સ ચર્ચ સ્કૂલ તમામ વિદ્યાર્થીઓની ઉચ્ચ અપેક્ષાઓને પ્રોત્સાહિત કરે છે.

 • અમે સંસ્થાઓની વિશાળ શ્રેણી સાથે ગાઢ ભાગીદારીમાં કામ કરીએ છીએ જે અમારી જોગવાઈને મજબૂત રીતે વધારે છે અને અમારા સ્થાનિક સમુદાયને ટેકો આપવામાં મદદ કરે છે.

 • શાળાના ઘણી એજન્સીઓ સાથે ઉત્તમ સંબંધો છે અને અમે વિદ્યાર્થીઓ અને પરિવારોને સહાયની જરૂર હોય તેને ટેકો આપવા માટે બાહ્ય એજન્સીઓ સાથે અસરકારક રીતે કામ કરીએ છીએ.

 • · અમારી પાસે જે માન્યતા છે તેમાં સમાવેશ થાય છે: સમાવેશ ગુણવત્તા માર્ક એવોર્ડ, SEMH Nurture HUB for Local Authority.

મુખ્ય તથ્યો

 •  વય-સંબંધિત અપેક્ષાઓ પર અથવા તેનાથી વધુ કામ કરતા બાળકોની સંખ્યામાં વધારો.

 • · મુખ્ય જૂથો વચ્ચેના અંતરોને સાંકડી કરવામાં આવ્યા છે.

 • · ફોનિક્સ સ્કોર્સ મોટાભાગે રાષ્ટ્રીય સરેરાશ સાથે અથવા તેનાથી ઉપરના છે.

 • દરમિયાનગીરીઓ આખા વર્ષના જૂથોમાં અગાઉ થાય છે.

 • જ્યારે નવો વિદ્યાર્થી અમારી શાળામાં જોડાય ત્યારે જરૂરિયાતોની ઓળખનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે.

 • STEPS વર્તણૂક નીતિ અને મોડેલના પ્રકાશમાં દર વર્ષે નીતિના પુનરાવર્તન સાથે સમગ્ર શાળામાં આખા વર્ષના જૂથોમાં સારું વર્તન.

 • વર્ષ 2 અને વર્ષ 6 પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને શિક્ષણને સમર્થન આપવા માટે સમગ્ર KS1 અને KS2માં બુસ્ટર સત્રો.

 • આઈપેડ અને લેપટોપના ઉપયોગ સાથે શિક્ષણને ટેકો આપવા માટે સુધારેલ આઈસીટી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. આ દરેક વર્ગખંડમાં ઇન્ટરેક્ટિવ સ્માર્ટ બોર્ડ ઉપરાંત છે.

 •  શાળાના સમયમાં અને શાળા ક્લબ પછી રમતગમતની જોગવાઈમાં વધારો.

 • જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે પરિવારો માટે રૅપ-અરાઉન્ડ સંભાળ પૂરી પાડવામાં આવે છે.

 • સંઘર્ષ કરતા પરિવારો માટે શાળા ગણવેશ આપવામાં આવ્યો.

 • દરેકને સામેલ કરવાની મંજૂરી આપવા માટે શાળાની સફર માટે ઓફર કરવામાં આવેલ ભંડોળ.

 • બાળકોને શાળામાં તેમજ માતાપિતાને ટેકો આપવા માટે કુટુંબ સહાયક કાર્યકરો.

 • બાહ્ય એજન્સીઓ તરફથી સમર્થન મોકલો.

મુખ્ય તથ્યો

Given the last few years and the impact that the pandemic has had on children we are making great steps to help our PP children who have fallen behind. We have supported our PP children greatly over the lockdown periods both financially and academically. We have given food vouchers (Food bank) (FSM vouchers) and over Christmas we provided all PP children with a Christmas Present and food hamper. At Easter we provided Easter eggs for our PP children. The impact is being felt now that children have returned to school and as a whole community we are aiming to fill in the gaps created by the pandemic. This is both academically and mentally. When making decisions about using pupil premium funding it is vital to consider the context of the school and the challenges we face. Common barriers for FSM children can be a lack of support at home, weak language and communication skills, a lack of confidence, behaviour difficulties, attendance and punctuality issues. There may also be complex family situations that prevent children from reaching their potential. This can be for a short period of time or ongoing. The challenges are different for everyone and there is no “one size fits all”. This is the case more than ever after the pandemic. Our key objective in using the Pupil Premium Grant is to narrow the gap between pupil groups. As a school we aim to ensure that each pupil makes good or better progress. Historically attainment have been lower for FSM children (eligible for free school meals) – this is a national problem. Through targeted interventions we are working to eliminate barriers to learning and progress. For children who start school with low attainment, our aim is to ensure that they make accelerated progress in order to reach age related expectations as they move through the school. Furthermore, children who join in Reception are proven to make better progress and higher attainment than those who join throughout KS2 proving that the longer they are in our school, the better their attainment and progress. Those that join during KS2 still make progress but the time available to increase this progress can be less. We start each year looking at and considering the needs of our school, the context and what worked well in previous years. In addition to this we have identified some key principles which we believe will maximise the impact of our pupil premium spending. We have regular Pupil Premium Meetings to identify need and plan for support and interventions.

મુખ્ય સિદ્ધાંતો

We set high expectations of everyone in school and PP children are no different. We provide high quality CPD for staff to ensure the highest standards of teaching are met. We expect high levels of attendance at school from all pupils. This is monitored closely. We look at each child as an individual and their provision is provided accordingly. We use teachers and TA’s to provide high quality interventions. They are used based on their skill sets. This means that the children receive specialised support. We work with outside agencies to support families when needed as well as the Family Support Worker to support in school. We provide regular opportunities for parents to meet with the class teacher and other staff to discuss progress. We support families in times of crisis with issues such as bereavement, separation worries, housing support, family breakdown etc. We target children with tailored interventions for their specific needs. We aim to increase the child’s confidence and self-esteem to encourage them with their learning.

વિદ્યાર્થીઓની પ્રીમિયમ ગ્રાન્ટ (પીપીજી)ની સંખ્યા

 • રોલ પર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 420

 • PPG માટે લાયક વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 82

 • વિદ્યાર્થી દીઠ પ્રાપ્ત PPG ની રકમજરૂરિયાત મુજબ £1300 - £1600 સુધી બદલાય છે

 • PPG ની કુલ રકમ £117,846.25 પ્રાપ્ત થઈ

 • 2022/23 માટે પ્રારંભિક ફાળવણી £106,645

 • સમીક્ષા તારીખ ડિસેમ્બર 2023

પીપી ખર્ચની અસર

Each year we evaluate the previous year’s spending of PP money. This is to ensure each year we are making the biggest impact in children’s lives. We look for issues that we can solve and where interventions have worked well and adjust them accordingly. Data is analysed to support this process. This is done through book scrutanies, learning walks, observations and end of year scores. We also listen to the student and staff voice to ensure the best outcomes are reached. Assessments are carried out and these scores inform the spending. Pupil progress meetings are held at the start of each term to ensure interventions are reviewed and are working well. Case studies are done with children and parents to ensure the impact of pastoral interventions such as attendance and behaviour. Our SLT have an overview of PP to ensure a cohesive working throughout school. Governors are updated on PP at regular intervals throughout the year and the PP team meet with the designated governor to discuss progress each year.

bottom of page